AluVerso

Systém vychází z bezrámového systému AluVista. Liší se ve způsobu uchycení skel a výšce kolejnice. Hlavní předností systému je možnost pohybu skel přes roh kolejnice. Maximální výška je stejně jako u AluVisty omezena na 1,8 m.